Szpital Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Cieszynie

Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynku Szpitala, Przebudowa Izby Przyjęć, Roboty budowlane i instalacyjne segmentu C, Modernizacja segmentu B Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Cieszynie przy ulicy Katowickiej 1”

Zakres robót:
 • Wykonanie dokumentacji projektowej
 • Wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami
 • Wymiana cieplna c.o., c.w.u., c.t.
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej
 • Wentylacja mechaniczna
 • Docieplenie elewacji
 • Roboty elektryczne
 • Roboty niskoprądowe
 • Instalacja sygnalizacji pożaru
 • Roboty budowlane, konstrukcyjne i wykończeniowe