KOMPLEKSOWE USŁUGI BUDOWLANE POD KLUCZ (również w formule zaprojektuj - wykonaj):
 • Inwestycje
 • Remonty
 • Przebudowy
 • Rozbudowy
 • Modernizacje
 • Termomodernizacje
 • prace budowlane (konstrukcyjne i wykończeniowe)
 • zewnętrzne sieci wod.-kan., c.o., gazowe, przemysłowe, rurociągi technologiczne
 • wewnętrzne instalacje wod.-kan., c.o., gazowe, gazy medyczne
 • instalacje solarne
 • instalacje basenowe (technologia wody)
 • wentylacja i klimatyzacja
 • dostawa i montaż stacji wymienników ciepła
 • SPECJALIZACJA:
 • obiekty służby zdrowia wraz z wyposażeniem medycznym i meblowym