Firma BIT GLOBAL Sp. z o.o., dawniej Firma Usługowo-Handlowa "B.I.T." Jerzy Brzoska rozpoczęła swoją działalność w 1999r. i wykonuje usługi w wielu dziedzinach związanych zarówno z branżą budowlaną, jak i instalacyjną.


  Aktualnie BIT Global Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
   
 • Zatrudniamy ponad 30 wykwalifikowanych pracowników posiadających niezbędną wiedzę techniczną jak i doświadczenie do wykonywania robót budowlanych oraz instalacyjnych.
 • Dodatkowo dysponujemy doświadczoną kadrą kierowniczą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie zarówno w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jak i instalacyjnej, pozwalających na kompleksowe wykonawstwo obiektów budowlanych tj. inwestycje, remonty, modernizacje, przebudowy.
 • Posiadamy doświadczenie w realizacji obiektów w formule „KNOW-HOW”- zaprojektuj/wykonaj wraz z pozyskiwaniem środków finansowych z zewnętrznych źródeł na realizację inwestycji.
 • Wykonujemy roboty budowlane zarówno jako Generalny Wykonawca, jak i Podwykonawca.
 • Wykonujemy roboty na czynnych obiektach służby zdrowia oraz obiektach zabytkowych objętych nadzorem konserwatora zabytków.
 • Dysponujemy niezbędnymi urządzeniami, maszynami i sprzętem do realizacji robót.
 • Wykonujemy połączenia rurociągów w następujących technologiach: spawanie elektryczne, spawanie gazowe, lutowanie, zaciskowe, gwintowane, lutospawanie, klejone, zgrzewanie: polifuzyjne, doczołowe, elektrooporowe.
---------------------------------------------------------------------