Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach

Nazwa zadania: „Modernizacja Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach przy ulicy Markiefki 87”

Zakres:
 • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
 • Termomodernizacja budynku przychodni POZ
 • Remont bloku operacyjnego
 • Przebudowa drugiego piętra Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
 • Adaptacja budynku Prosektorium na potrzeby Poradni Specjalistycznych
 • Remont oddziału gastroenterologicznego
 • Remont bloku operacyjnego na I piętrze
 • Remont oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Remont pomieszczeń na potrzeby poradni specjalistycznych
 • Modernizacja pomieszczeń na oddziale chirurgii ogólnej
 • Remont dyżurki lekarskiej
 • Przebudowa pomieszczeń na parterze i w piwnicy
 • Modernizacja oddziału chorób wewnętrznych
 • Remont nawierzchni przed wejściem głównym
 • Modernizacja i wymiana kabiny windy
 • Wjazd dla osób niepełnosprawnych
 • Przebudowa pomieszczeń na cele pracowni diagnostyki obrazowej wraz z zapleczem
 • Remont klatki schodowej
 • Remont pomieszczeń apteki, archiwum, próżni

Zakres robót:
 • Prace projektowe wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę
 • Roboty budowlane, konstrukcyjne i wykończeniowe
 • Instalacje sanitarne, wod.-kan., c.o.
 • Instalacje elektryczne i niskoprądowe
 • Instalacja gazów medycznych
 • Instalacja wentylacji
 • Instalacja klimatyzacji
 • Instalacja solarna
 • Instalacja hydrantowa p.poż.
 • Węzeł c.o., c.w.u. i c.t.
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej