Wykonanie groty solnej

Nazwa zadania: „Wykonanie groty solnej”