Szpitale

  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni histopatologicznej wraz z wyposażeniem, adaptacja pomieszczeń technicznych wraz z dostosowaniem do przepisów PPOŻ, przeniesienie centralek pożarowych oraz klimatyzatora do innego pomieszczenia (motaż i uruchomienie).
  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Dobudowa zewnętrznego dźwigu szpitalnego przy budynku apteki oraz dostosowanie pomieszczeń Poradni Szczękowo-Twarzowej do aktualnie obowiązujących przepisów ministra zdrowia
  • Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu – wykonanie instalacji c.o. i c.w.u., roboty dekarsko blacharskie, roboty budowlane (murarskie, tynkarskie), ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, roboty malarskie i wykończeniowe;
  • Szpital nr 1 w Gliwicach – wykonanie remontu i adaptacji pomieszczeń : blok operacyjny – chirurgia dziecięca, ortopedia, urologia, OIOM, gabinet zabiegowy, pracownia EEG, pomieszczenia RTG, oddział dializ, kardiologii, chirurgii ogólnej, pediatrii;
  • Zespół Opieki Zdrowotnej w Pszczynie – modernizacja kotłowni parowej, węzła wymiennikowego, sieci c.o., c.w.u., cyrkulacji pary i kondensatu w kanale instalacyjnym, remont komina stalowego wolnostojącego, roboty budowlane, konstrukcyjne, wykończeniowe, elektryczne;
  • Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej – modernizacja wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., kanalizacji, p.poż, modernizacja węzła wymiennikowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty malarskie, budowlane, konstrukcyjne, wykończeniowe, elektryczne;
  • Szpital Miejski w Raciborzu – dokończenie budowy bloku operacyjnego, roboty wodno-kanalizacyjne, budowlane, konstrukcyjne;
  • Szpital Murcki w Katowicach – zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o., c.w.u. wraz z wymianą rur i grzejników, wodno – kanalizacyjnej, instalacja ciepła technologicznego – zasilanie centrali wentylacyjnej, zabudowa urządzenia do dezynfekcji chemicznej wody;
  • SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - wykonanie instalacji c.o., c.w.u. wraz z wymianą rur i grzejników