Pozostałe

  • Zakłady Energetyki Cieplnej w Katowicach – wykonanie kompaktowej stacji wymienników ciepła, montaż i uruchomienie stacji wymienników ciepła;
  • Komenda Miejska Policji w Rybniku – roboty remontowo – budowlano – konstrukcyjne, wykończeniowe, instalacja c.o., c.w.u., kanalizacyjne, roboty elektryczne, wymiana stolarki okiennej;
  • Sąd Rejonowy w Mysłowicach – wymiana instalacji centralnego ogrzewania, roboty budowlano – wykończeniowe;
  • Budynek przy ulicy Zamkowej w Rybniku – wykonanie klimatyzacji elektrycznych instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej, wewnętrznej instalacji gazu, wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych;
  • Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG w Katowicach – modernizacja stacji wymienników ciepła i węzłów cieplnych, instalacja c.o., roboty budowlano – wykończeniowe;
  • Elektrownia Rybnik S.A. – wykonanie instalacji mokrego odsiarczania spalin;
  • Euroterminal w Sławkowie – przyłącze gazowe, kanalizacja sanitarna, deszczowa brudna, czysta, sieć wodociągowa, odwodnienie dachu, wentylacja mechaniczna;
  • Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. – budowa stacji uzdatniania wody – wykonanie sieci wodociągowej kanalizacji deszczowej, przemysłowej, sanitarnej, stacje wymienników ciepła;
  • Sąd Rejonowy w Rybniku – instalacja c.o., wod. – kan., ciepła technologicznego, montaż urządzeń stacji wymienników ciepła, roboty budowlane konstrukcyjne i wykończeniowe;
  • Konwent Bonifratrów p.w. Świętych Aniołów Stróżów w Katowicach – remont kaplicy przyszpitalnej