Mieszkaniówka

3. Mieszkaniówka:
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” w Rybniku – Boguszowicach - dostarczenie i montaż węzłów kompaktowych, modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania budynku mieszkalnego;
  • Osiedle „Redyna” w Knurowie – roboty budowlano – instalacyjne związane z montażem zewnętrznych sieci cieplnych;
  • Osiedle „Mały Jaworowy” w Cieszynie - roboty budowlano – instalacyjne związane z montażem zewnętrznych sieci cieplnych;
  • Osiedle „Kościuszki-Dół” w Pszowie - remont stacji wymienników ciepła;