Budynki użyteczności publicznej

2. Budynki użyteczności publicznej:
  • Hotel „Olimpia” w Rybniku – Kamieniu – instalacja wod. – kan., c.o., w.z., p.poż, przyłącza wody kanalizacji, ogrzewanie podłogowe w sali gimnastycznej;
  • Rybnickie Centrum Kultury - węzeł cieplny, instalacja c.o., wod.-kan., w.z., cwu, wody deszczowej, p.poż., wody lodowej, podłączenie urządzeń klimatyzacji, roboty konstrukcyjno-budowlano – wykończeniowe;
  • Hala Widowiskowo-Sportowa w Rybniku – Boguszowicach - modernizacja wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., kanalizacji, p.poż., dostawa i montaż kompaktowych węzłów cieplnych, wymiana pionów deszczowych, przyłącza sieci wodociągowej i ciepłowniczej, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
  • Kryta Pływalnia w Rybniku – Boguszowicach – instalacja wod. – kan., dostawa i montaż kompaktowych węzłów cieplnych, instalacje centralnego ogrzewania i wody ciepłej;
  • Kąpielisko MOSIR w Rybniku – Chwałowicach - roboty budowlane, instalacje wodno – kanalizacyjne, wody technologicznej – basenowej, renowacja niecki basenowej wraz z foliowaniem, mała architektura