Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku – Niewiadomiu

Nazwa zadania: „Rewitalizacja byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy na potrzeby lokalnej społeczności"

Zakres robót:
  • Kompleksowe roboty przygotowawcze, budowlane i konstrukcyjne
  • Rozbiórka części budynku hali i dobudowanych fragmentów wraz z zabezpieczeniem obiektów sąsiednich
  • Remont i naprawa dachu wraz z dociepleniem, wykonaniem nowego pokrycia i świetlików dachowych
  • Kompleksowe roboty wykończeniowe i remontowe
  • Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
  • Instalacja wod.-kan., c.o., c.w.u.
  • Montaż węzła cieplnego
  • Instalacja elektryczna, niskoprądowa, teletechniczna, monitoringu, alarmowa
  • Naprawa, remont, uzupełnienia, czyszczenie i impregnacja zabytkowej elewacji ceglanej
  • Zagospodarowanie terenu