Termomodernizacja budynków Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Cieszynie

Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynków Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Domu Zakonnego oraz Bursy dla Młodzieży Żeńskiej oraz Remont Elewacji Domu Zakonnego w Cieszynie przy ulicy Górny Rynek 6”

Zakres robót:
  • Wykonanie dokumentacji projektowej
  • Roboty elektryczne
  • Wymiana instalacji c.o.
  • Dostawa i montaż stacji wymienników ciepła – 4 szt.
  • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
  • Renowacja zabytkowej stolarki drzwiowej
  • Roboty budowlano-konstrukcyjne
  • Roboty budowlane – wykończeniowe i renowacyjne
  • Instalacja solarna o powierzchni czynnej 94,4 m2
  • Renowacja elewacji