Szkoła Życia w Rybniku

Nazwa zadania: „Roboty remontowe przy adaptacji segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (Szkoła Życia) w budynku Zespołu Szkół nr 3, dzielnica Maroko-Nowiny"

Zakres rzeczowy:
  • Roboty budowlane
  • Zagospodarowanie terenu
  • Wyposażenie
  • Instalacja c.o.
  • Wentylacja
  • Instalacja wod.-kan. I sanitarna
  • Instalacja elektryczna
  • Sygnalizacja pożaru