Stacji Uzdatniania Wody w Nieborowicach

Nazwa zadania: „Zaprojektowanie i wykonanie Stacji Uzdatniania Wody oraz wykonanie czterech studni zastępczych w Nieborowicach”

Zakres robót:
 • Przygotowanie koncepcji SUW
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej
 • Wykonanie i uruchomienie SUW
 • Przebudowa rurociągu wody surowej
 • Wykonanie wiaty garażowej
 • Wykonanie przekładki sieci wod.-kan. I energetycznej oraz rozbiórki obiektów
 • Wykonanie monitoringu CCTV, systemu RCP
 • Montaż kontenera socjalnego
 • Wykonanie czterech studni zastępczych
 • Wykonanie obwodów studni
 • Uzbrojenie otworów poprzez zamontowanie pomp i układów filtrujących
 • Wykonanie przyłącza wody ze studni do istniejącego rurociągu