Stacja Uzdatniania Wody w Kleszczowie

Nazwa zadania: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na studni głębinowej nr 7 w Kleszczowie”

Zakres rzeczowy:
  • Roboty konstrukcyjne i wykończeniowe budynku i zbiornika
  • Instalacje elektryczne
  • Technologia uzdatniania wody – część technologiczna
  • Technologia uzdatniania wody – część sanitarna
  • Utwardzenie (plac manewrowy)