Komenda Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Nazwa zadania: „Wykonanie modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania wraz z budową dwóch stacji wymienników ciepła w budynku administracyjnym na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ulicy Lompy 19”

Zakres robót:
  • Roboty budowlane
  • Instalacje c.o.
  • Wymiana 697 grzejników
  • Budowa trójfunkcyjnej stacji wymienników ciepła wraz z orurowaniem, automatyką, aparaturą kontrolno-pomiarową