Hala ROSiR Rydułtowy

Nazwa zadania: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Sali sportowej przy ulicy G. Józefa Bema w Rydułtowach”

Zakres robót:
 • roboty konstrukcyjne i ogólnobudowlane
 • roboty instalacyjne:
  • Instalacje elektryczne
  • Instalacje słaboprądowe
  • Instalacja wentylacji
  • System sygnalizacji pożaru
  • Instalacja wod.-kan.
  • Instalacja solarna do przygotowania c.w.u.
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • wyposażenie sportowe Sali gimnastycznej
 • wyposażenie meblowe
 • zagospodarowanie terenu
 • przyłącza wodno-kanalizacyjne