Zakład Opikuńczo-Leczniczy 'EPIONE' w Katowicach

Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynku głównego i budynku oddziału internistycznego oraz roboty remontowo-budowlane w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym „EPIONE” zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Szopienickiej 59”

Termin wykonania: 12.2013 r. – 01.2015 r.
Wartość zadania: 2 340 191,86 zł

Zakres prac:
  • Wykonanie dokumentacji projektowej
  • Wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami
  • Węzeł cieplny c.o., c.w.u.
  • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
  • Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej
  • Wykonanie instalacji solarnej
  • Wentylacja mechaniczna
  • Docieplenie elewacji
  • Roboty budowlano-konstrukcyjne i wykończeniowe