Zakład Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynku Dyrekcji - Administracji dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cieszynie przy ulicy Bielskiej 4”

Zakres prac:
  • Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o.
  • Docieplenie ścian wewnętrznych poddasza styropianem
  • Docieplenie ścian przyziemia styrodurem
  • Docieplenie stropu wełną mineralną
  • Wymiana stolarki okiennej
  • Renowacja stolarki drzwiowej
  • Roboty ziemne
  • Roboty rozbiórkowe elementów betonowych
  • Roboty izolacyjne, glazurnicze, ślusarskie, montażowe