Wojewódzki Szpital nr 3 w Rybniku

Nazwa zadania: „Modernizacja sieci zewnętrznych (magistralnych): cwu, cyrkulacji, wody zimnej i hydrantowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku przy ulicy Energetyków 46”

Zakres robót:
  • Sieć wody ciepłej i cyrkulacji
  • Sieć wody zimnej
  • Zabudowanie armatury odcinającej i pomiarowej
  • Wykonanie prac izolacyjnych na całej długości rurociągów
  • Wykonanie przejść instalacyjnych p.poż.