Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach

Nazwa zadania: „Rozbudowa NZOZ Szpitala Specjalistycznego im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach przy ulicy Strzeleckiej 9”

Zakres prac:
 • Prace projektowe
 • Roboty budowlano-konstrukcyjne i wykończeniowe
 • Instalacje wodno-kanalizacyjne i hydrantowa
 • Instalacje c.o. wraz z węzłem cieplnym i instalacją ciepła technologicznego
 • Wentylacja i klimatyzacja wraz z instalacją wody lodowej
 • Instalacja elektryczna i niskoprądowa wraz z agregatem prądotwórczym i lampami operacyjnymi
 • Instalacja gazów medycznych wraz z montażem kolumn chirurgicznych i anestezjologicznych, panelami z punktami poboru gazów medycznych i urządzeniami próżni, sprężonego powietrza, podtlenku azotu i tlenu
 • Zabudowa i wyposażenie czterech sal operacyjnych w wykonaniu ze stali nierdzewnej
 • Dostawa i montaż dwóch wind osobowych i jednej towarowej
 • Przyłącza – c.o., elektryczne, kanalizacji sanitarnej i deszczowe
 • Roboty drogowe wraz z zagospodarowaniem terenu
 • Uzyskanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu