Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego w Katowicach

Nazwa zadania: „Roboty budowlane polegające na przebudowie i modernizacji pomieszczeń budynku nr 3 Oddziału Dermatologii oraz centralnego Laboratorium wraz z wymianą pokrycia dachowego i impregnacją więźby, wymianą dźwigu szpitalnego oraz dostawą wyposażenia medycznego i biurowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. A. Mielęckiego ŚUM w Katowicach przy ulicy Francuskiej 20-24”

Zakres robót:
 • Roboty budowlane, konstrukcyjne i wykończeniowe
 • Instalacje sanitarne, wod.-kan., c.o.
 • Wentylacja i klimatyzacja
 • Instalacja elektryczna i niskoprądowa
 • Instalacja telewizyjna
 • Instalacja komputerowa
 • Dostawa i montaż windy osobowej
 • Wymiana pokrycia dachu wraz z instalacją odgromową
 • Impregnacja więźby dachowej
 • Dostawa i montaż wyposażenia medycznego
 • Dostawa i montaż kompletnego umeblowania
 • Zabudowa systemu oddymiania obiektu