SP ZOZ Kędzierzyn-Koźle - blok operacyjny

Nazwa zadania: „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Roosvelta 2 – prace prowadzone w dwóch etapach”

Zadanie zrealizowane w formule zaprojektuj / wykonaj.

Zrealizowane zostały następujące prace:
 • projekt budowlano-wykonawczy wielobranżowy wraz z uzgodnieniami
 • roboty budowlane
 • roboty konstrukcyjne
 • roboty wykończeniowe
 • instalacje wod.-kan.
 • instalacje c.o.
 • wentylacja i klimatyzacja
 • instalacje elektryczne
 • instalacje słaboprądowe
 • system sygnalizacji pożaru
 • instalacja gazów medycznych
 • wyposażenie medyczne
 • wyposażenie meblowe
Prace prowadzone na czynnym obiekcie służby zdrowia.