SOR w Rybniku

Nazwa zadania: „Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku – etap I”

Zakres robót:
  •     Roboty konstrukcyjne i ogólnobudowlane
  •     Roboty instalacyjne
  •     Wykonanie zabudowy pomieszczenia tomografu z płyt osłonowych ołowianych
  •     Wykonanie instalacji elektrycznych i słaboprądowych
  •     Wykonanie instalacji gazów medycznych
  •     Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji
  •     Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru
  •     Wyposażenie medyczne
  •     Wyposażenie meblowe