RTG MZOZ Żory

Nazwa zadania: * „Przebudowa i adaptacją pomieszczeń szpitalnych na kondygnacji parteru budynku szpitala (w zakresie) na potrzeby pracowni RTG – w ramach Ustawy z dnia 02.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych  z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych"

Nazwa zadania: * "Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitalnych na 3 kondygnacji- II piętro budynku szpitala na potrzeby oddziału anestezjologii i intensywnej terapii  – w ramach Ustawy z dnia 02.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych  z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”

Zadanie zrealizowane w formule zaprojektuj/wykonaj.

Zrealizowane zostały następujące prace:
 • projekt budowlano-wykonawczy wielobranżowy wraz z uzgodnieniami
 • roboty budowlane
 • roboty konstrukcyjne
 • roboty wykończeniowe
 • instalacje wod.-kan.
 • instalacje c.o.
 • wentylacja i klimatyzacja
 • instalacje elektryczne
 • instalacje słaboprądowe
 • system sygnalizacji pożaru
 • instalacja gazów medycznych
 • wyposażenie medyczne
Prace prowadzone na czynnym obiekcie służby zdrowia.