Powiatowy Publiczny Szpital w Wodzisławiu Śląskim

Nazwa zadania: „Przebudowa pomieszczeń na wysokim parterze w budynku głównym Szpitala na potrzeby bloku operacyjnego wraz z dostawą i montażem wyposażenia w Powiatowym Publicznym Szpitalu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy 26 Marca 51”