MZOZ Żory

Nazwa zadania: „Przebudowa fragmentu II piętra Szpitala Miejskiego w Żorach pod potrzeby bloku operacyjnego”

Zakres robót:
  • Roboty konstrukcyjne i ogólnobudowlane
  • Zabudowa dwóch sal operacyjnych
  • Roboty instalacyjne
  • Wykonanie instalacji elektrycznych i słaboprądowych
  • Wykonanie instalacji gazów medycznych
  • Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji
  • Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru
  • Wyposażenie bloku operacyjnego