Kardio-Med Silesia w Zabrzu

Nazwa zadania: „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu” składającego się z zespołu operacyjnego oraz laboratoriów:

laboratorium medycyny regeneracyjnej i izolowanych tkanek i narządów
laboratorium genomiki
laboratorium testowo-wdrożeniowego, nowych technologii
urządzeń medycznych
laboratorium robotyki i symulacji szkoleniowej

Zakres robót:
 • Prace projektowe wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę
 • Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
 • Roboty budowlano-konstrukcyjne i wykończeniowe
 • Instalacje wodno-kanalizacyjne
 • Instalacja c.o., c.t.
 • Instalacje elektryczne i niskoprądowe
 • Instalacje gazów medycznych wraz ze źródłami
 • Wentylacja i klimatyzacja
 • Instalacja hydrantowa p.poż.
 • Węzeł c.o., c.w.u. i c.t.
 • Przyłącza wod.-kan.
 • Pompownia ścieków
 • Przebudowa sieci średniego napięcia
 • Przyłącze energetyczne
 • Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej
 • Dostawa i montaż mebli biurowych
 • Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych
 • Dostawa i montaż czterech dygestoriów
 • Zagospodarowanie terenu