Gliwickie Centrum Medyczne w Gliwicach

Nazwa zadania: „Modernizacja oddziału kardiologii, oddziału intensywnej opieki kardiologicznej oraz pracowni hemodynamiki w Gliwickim Centrum  Medycznym przy ulicy Kościuszki 29”

Zakres robót:
  • Roboty budowlane, konstrukcyjne i wykończeniowe
  • Instalacje sanitarne, wod.-kan., c.o., p.poż.
  • Instalacje elektryczne i systemu przyzywowego
  • Instalacja gazów medycznych
  • Instalacja wentylacji
  • Instalacja klimatyzacji
  • System sygnalizacji pożaru