Realizacje

Szpitale:

 

 • Kardio-Med Silesia - ruszyła budowa Parku Technologi medycznych w Zabrzu

 galeria...

 

 • Przebudowa części pomieszczeń budynku Instytutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni histopatologicznej wraz z wyposażeniem, adaptacja pomieszczeń technicznych wraz z dostosowaniem do przepisów PPOŻ, przeniesienie centralek pożarowych oraz klimatyzatora do innego pomieszczenia (motaż i uruchomienie ).

 galeria...

 

 • Dobudowa zewnętrznego dźwigu szpitalnego przy budynku apteki oraz dostosowanie pomieszczeń Poradni Szczękowo-Twarzowej do aktualnie obowiązujących przepisów ministra zdrowia;

galeria...

 

 • Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu – wykonanie instalacji c.o. i c.w.u., roboty dekarsko blacharskie, roboty budowlane (murarskie, tynkarskie), ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, roboty malarskie i wykończeniowe;

 

 • Szpital nr 1 w Gliwicach – wykonanie remontu i adaptacji pomieszczeń : blok operacyjny – chirurgia dziecięca, ortopedia, urologia, OIOM, gabinet zabiegowy, pracownia EEG, pomieszczenia RTG, oddział dializ, kardiologii, chirurgii ogólnej, pediatrii;

galeria...

 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Pszczynie – modernizacja kotłowni parowej, węzła wymiennikowego, sieci c.o., c.w.u., cyrkulacji pary i kondensatu w kanale instalacyjnym, remont komina stalowego wolnostojącego, roboty budowlane, konstrukcyjne, wykończeniowe, elektryczne;

 • Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej – modernizacja wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., kanalizacji, p.poż, modernizacja węzła wymiennikowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty malarskie, budowlane, konstrukcyjne, wykończeniowe, elektryczne;

 • Szpital Miejski w Raciborzu – dokończenie budowy bloku operacyjnego, roboty wodno-kanalizacyjne, budowlane, konstrukcyjne;

 • Szpital Murcki w Katowicach – zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o., c.w.u. wraz z wymianą rur i grzejników, wodno – kanalizacyjnej, instalacja ciepła technologicznego – zasilanie centrali wentylacyjnej, zabudowa urządzenia do dezynfekcji chemicznej wody;

 • SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - wykonanie instalacji c.o., c.w.u. wraz z wymianą rur i grzejników

 • Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach – modernizacja bloku porodowego w tym trzy sale porodowe i jedna sala operacyjna, termomodernizacja budynku, remont pomieszczeń przeznaczonych pod działalność nowych odcinków Szpitala tj. Pododdziału Ortopedii i Traumatologii Ruchu dla dzieci oraz Pododdziału Szybkiej Diagnostyki internistycznej – roboty budowlano – konstrukcyjne, wykończeniowe, instalacje wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania, elektryczne, niskoprądowe, gazów medycznych, solarna, węzeł c.o. i c.t.;

galeria...

 

 • Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach 

  galeria...

Budynki użyteczności publicznej:

 • Hotel „Olimpia” w Rybniku – Kamieniu – instalacja wod. – kan., c.o., w.z., p.poż, przyłącza wody kanalizacji, ogrzewanie podłogowe w sali gimnastycznej;

 • Rybnickie Centrum Kultury - węzeł cieplny, instalacja c.o., wod.-kan., w.z., cwu, wody deszczowej, p.poż., wody lodowej, podłączenie urządzeń klimatyzacji, roboty konstrukcyjno-budowlano – wykończeniowe;

 • Hala Widowiskowo-Sportowa w Rybniku – Boguszowicach - – modernizacja wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., kanalizacji, p.poż., dostawa i montaż kompaktowych węzłów cieplnych, wymiana pionów deszczowych, przyłącza sieci wodociągowej i ciepłowniczej, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

galeria...

 

 • Kryta Pływalnia w Rybniku – Boguszowicach – instalacja wod. – kan., dostawa i montaż kompaktowych węzłów cieplnych, instalacje centralnego ogrzewania i wody ciepłej;

galeria...

 

 • Kąpielisko MOSIR w RybnikuChwałowicach - roboty budowlane, instalacje wodno – kanalizacyjne, wody technologicznej – basenowej, renowacja niecki basenowej wraz z foliowaniem, mała architektura

Mieszkanówka:

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Południe” w Rybniku – Boguszowicach - – dostarczenie i montaż węzłów kompaktowych, modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania budynku mieszkalnego;

 • Osiedle „Redyna” w Knurowie – roboty budowlano – instalacyjne związane z montażem zewnętrznych sieci cieplnych;

 • Osiedle „Mały Jaworowy” w Cieszynie - roboty budowlano – instalacyjne związane z montażem zewnętrznych sieci cieplnych;

 • Osiedle „Kościuszki-Dół” w Pszowie - remont stacji wymienników ciepła;

Pozostałe: 

 • Zakłady Energetyki Cieplnej w Katowicach – wykonanie kompaktowej stacji wymienników ciepła, montaż i uruchomienie stacji wymienników ciepła;

 

 • Komenda Miejska Policji w Rybniku – roboty remontowo – budowlano – konstrukcyjne, wykończeniowe, instalacja c.o., c.w.u., kanalizacyjne, roboty elektryczne, wymiana stolarki okiennej.

galeria...

 

 • Sąd Rejonowy w Mysłowicach – wymiana instalacji centralnego ogrzewania, roboty budowlano – wykończeniowe;

 • Budynek przy ulicy Zamkowej w Rybniku – wykonanie klimatyzacji elektrycznych instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej, wewnętrznej instalacji gazu, wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych;

 • Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG w Katowicach – modernizacja stacji wymienników ciepła i węzłów cieplnych, instalacja c.o., roboty budowlano – wykończeniowe;

 • Elektrownia Rybnik S.A. – wykonanie instalacji mokrego odsiarczania spalin;

 • Euroterminal w Sławkowie – przyłącze gazowe, kanalizacja sanitarna, deszczowa brudna, czysta, sieć wodociągowa, odwodnienie dachu, wentylacja mechaniczna;

 • Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. – budowa stacji uzdatniania wody – wykonanie sieci wodociągowej kanalizacji deszczowej, przemysłowej, sanitarnej, stacje wymienników ciepła;

 • Sąd Rejonowy w Rybniku – instalacja c.o., wod. – kan., ciepła technologicznego, montaż urządzeń stacji wymienników ciepła, roboty budowlane konstrukcyjne i wykończeniowe;

 

Projekt i wykonanie  

Firma Usługowo – Handlowa „B.I.T.” Jerzy Brzoska, ul. Babiogórska 3, 44-282 Czernica, (032) 45 77 560, e-mail: bit7@o2.pl