o firmie


Firma Usługowo-Handlowa „B.I.T.” Jerzy Brzoska rozpoczęła swoją działalność w 1999r. i wykonuje usługi w wielu dziedzinach związanych zarówno z branżą budowlaną, jak i instalacyjną. Zatrudniamy 50 wykwalifikowanych pracowników posiadających niezbędną wiedzę techniczną jak i doświadczenie do wykonywania robót budowlanych oraz instalacyjnych. Dodatkowo dysponujemy doświadczoną kadrą kierowniczą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie zarówno z zakresie konstrukcyjno-budowlanym, jak i instalacyjnym pozwalających na kompleksowe wykonawstwo obiektów budowlanych tj. inwestycje, remonty, modernizacje, przebudowy.
Posiadamy doświadczenie w realizacji obiektów w formule „KNOW-HOW”- zaprojektuj/wykonaj wraz z pozyskiwaniem środków finansowych z zewnętrznych źródeł na realizację inwestycji.

Wykonujemy roboty budowlane zarówno jako Generalny Wykonawca, jak i Podwykonawca.

Dysponujemy niezbędnymi urządzeniami, maszynami i sprzętem do realizacji robót.

Wykonujemy połączenia rurociągów w następujących technologiach: spawanie elektryczne, spawanie gazowe, lutowanie, zaciskowe, gwintowane, lutospawanie, klejone, zgrzewanie: polifuzyjne, doczołowe, elektrooporowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • basen
  • Bonifratrzy
  • Przedszkole 1
  • Przedszkole 2
  • Przedszkole 3
  • Bonifratrzy dach
  • Rygdultowy przedszkole
  • Bonifratrzy

Projekt i wykonanie  

Firma Usługowo – Handlowa „B.I.T.” Jerzy Brzoska, ul. Babiogórska 3, 44-282 Czernica, (032) 45 77 560, e-mail: bit7@o2.pl